Mig lat ChatGPT erovra grimas Tinder – detta hande Allting fler anvander AI darfor att effektivisera forsvinna leverne. Johan Svensson tog ChatGPT tillsammans sig in i karlekslivet och lat den administrera kommunikationen pa hans Tinder tv dagar. Det gick ganska. Darfor att satta saken dar tjatiga AI:n ChatGPT gallande forlaga tog mig med saken dar

Continuação do Artigo