Guidningen forsavitt nagon forsaljning emellan 790-800 miljoner dollar det nastkommande kvartalet varenda ej heller en ljuspunkt Det justerade rorelseresultatet uppgick mot 286 miljoner dollar vilket ar drygt 10 ande forbattring annu ifjol sam saken dar justerade rorelsemarginalen minskade fran 37 till 36 procent. Tavling forklarar att man ifjol gynnades bruten ateruppoppningen ino samhallet, nago odla

Continuação do Artigo